Základné dokumenty

Program centra

Každé dieťa potrebuje domov, miesto, kde sa cíti bezpečne a kde mu je dobre. Každé dieťa potrebuje domov. Domov – to je pre všetkých nás rodina.

Pre "naše" deti  sa domovom stáva  centrum pre deti a rodiny, pretože  ich rodina sa ocitla v nepriaznivej  a neriešiteľnej situácii a iné riešenie sa, bohužiaľ, nenašlo. 

Intenzivnou pracou s rodinou odbornymi metodami prace psychologov, socialnych pracovnikov a vychovnych pracovnikov sanujeme rodinu, aby poby v centre bol docasny.

Súbory na prevzatie:

PROGRAM CDR TOPOĽČANY.pdf

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
+421 0905 234 066
© 2023 cdrto.sk, Created by binary.sk