Základné dokumenty

Metodické príručky pre vybraných zamestnancov CDR

Metodické  príručky pre vybraných zamestnancov centra  slúžia ako :

  • návod ako postupovať pri vykonávaní istej činnosti,
  • praktický sprievodca pre prácu s bližšie určenou špecifickou skupinou detí,
  • cesta odovzdávania vedomostí a skúseností novonastupujúcim zamestnancom,
  • štúdijný materiál pre  študentov, ktorí absolvujú prax v centre, uchádzačom o zamestnanie,

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
+421 0905 234 066
© 2023 cdrto.sk, Created by binary.sk