Základné dokumenty

Kódex práv dieťaťa

Deklarácia práv dieťaťa ako dokument na ochranu dieťaťa, ktorú prijala OSN v roku 1959, obsahuje desať základných morálnych princípov potvrdzujúcich, že „ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má.“ 

V roku 1979  - v medzinárodnom roku dieťaťa   - sa začali práce na Dohovore o právach dieťaťa, ktorý predstavuje historickú dohodu štátov a preto má širokú podporu. 

V roku 1990 pristúpila k nemu aj Slovenská republika.

Dohovor o právach dieťaťa je medzinárodný dokument, obsahujúci  práva detí, ktoré majú všetky deti na svete, teda aj Ty. Je samozrejmé, že máš aj určitú zodpovednosť a povinnosti voči ostatným deťom a dospelým, pretože aj oni majú svoje práva.

Možno všetci dospelí a deti ešte nepoznajú svoje práva a povinnosti, tak je na nás, aby ich spoznali.

Súbory na prevzatie:

KODEX DETSKÝCH PRÁV.pdf

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
+421 0905 234 066
© 2023 cdrto.sk, Created by binary.sk