Kontakty

Zavolajte alebo napíšte nám. Pri dobrej káve vymyslíme, ako vám môžeme pomôcť.

Ak sa s nami chcete spojiť využite, prosím , niektorý z nasledovných kontaktov:

Adresa
CENTRUM PRE DETI a RODINY TOPOĽČANY 
ul. Kalinčiakova 4295
955 01 Topoľčany
Slovensko

Zriaďovateľ :
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

Štatutárny zástupca:
Mgr. Viera Miklašová, riaditeľka

KONTAKT:

24 -hodinová  POHOTOVOSŤ: 0907 377 202  
     
Riaditeľka: 0905 234 066 riaditel.topolcany@ded.gov.sk
Úsek starostlivosti o dieťa: 0905 560 934 socialne.topolcany@ded.gov.sk
     
Samostatatné skupiny:    
Muškátová rodina: 0905 779 573  
Narcisová rodina: 0905 789 562  
Snežienková rodina: 0905 789 796  
Citronová rodina: 0905 798 197  
     
Ekonomicko - prevádzkový úsek:    
Hospodárka: 0905 761 097 hospodarka@cdrto.sk
Ekonómka: 0905 795 829 ekonomka@cdrto.sk

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
+421 0905 234 066
© 2023 cdrto.sk, Created by binary.sk