O nás

VYTVÁRAME DEŤOM PODMIENKY NA ZÁUJMOVÚ, ŠPORTOVÚ, KULTÚRNU, REKREAČNÚ ČINNOSŤ A PREJAVOVANIE NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA A VIERY

01. mája 2020

Centrum poskytuje alebo zabezpečuje deťom podmienky pre záujmovú, športovú, rekreačnú činnosť a podmienky na prejavovanie náboženského vyznania a viery.

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ:  centrum zabezpečené podmienky pre záujmovú činnosť v Základnej umeleckej škole v Topoľčanoch - odbor tanečný a spevácky, vo futbalových kluboch Topoľčany a Bedzany, v turistickom klube Topoľčany a v Centre voľného času v Topoľčanoch. Deti majú umožnené navštevovať záujmové krúžky aj v základných školách. Ak je to vhodné a účelné, môžu deti navštevovať záujmové a športové organizácie aj v priľahlých mestách Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Nitra. Zamestnanci s deťmi v rámci inkluzívnych aktivít navštevujú starých ľudí v Domovoch dôchodcov – penziónoch a v zvieracích útulkoch v meste Topoľčany. Záujmová činnosť  je poskytovaná na základe dohody medzi centrom a poskytovateľmi. V dohode sa uvádza okrem platby aj spôsob premiestňovania sa dieťaťa na  krúžok, sprevádzanie dospelou osobou a spôsob odovzdávania informácií.

REKREAČNÁ ČINNOSŤ: je deťom poskytovaná v čase letných a zimných prázdnin podľa finančných možností centra. Platí pravidlo, že pobyt v rodine má prednosť pred rekreačnou činnosťou v rekreačných zariadeniach. Deti sa aktívne podieľajú na výbere rekreačného zariadenia formou diskusie prípadne ankety. Deti sa rekreujú pravidelne  v zariadeniach, ktoré sa venujú osobitne deťom bez rodičovskej starostlivosti a majú odborné skúsenosti (Očkolandia, Fantázia, Úsmev ako dar, Minibodka Šaľa).

KULTÚRNA ČINNOSŤ: v rámci rozvoja estetického vnímania dieťaťa, prezentácie jeho talentu, podpory socializácie a odstraňovania negatívneho správania centrum podporuje účasť detí na aktivitách kultúrnych inštitúcii mesta Topoľčany, Nitra (mestská galéria, kino, divadlo a pod.) na základe ročného plánu, ktorý vychádza z finančných možností skupiny. Ak dieťa aktívne vystupuje na kultúrnych podujatiach, povinnosťou detského domova je zabezpečiť Informovaný súhlas rodiča.

PREJAVOVANIE NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA A VIERY: je súčasťou rozvoja osobnosti dieťaťa. V úzkej spolupráci s rodičmi dieťaťa im je umožňované zúčastňovať sa pobožností v kostoloch mesta Topoľčany, absolvovať krst, prijímanie a birmovku. Ak rodičia nesúhlasia s evanjelizáciou svojho dieťaťa, toto navštevuje v škole etickú výchovu.

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
+421 0905 234 066
© 2023 cdrto.sk, Created by binary.sk