Ponuka práce a VO

 

ODKAZ :

CDR má vyhlásené výberové konanie :

- vychovávateľ

Bližšie informácie uchádzači  nájdu na stránke Ústredia PSVaR Bratislava a stránke ISTP