Ponuka práce a VO

Muškátová rodina

1.

1.

2

3

4

5

6

7

8

Kunovská

RD*

9,5

 

 

 

12

9,5

 

Gehrer

 

 

 

12

12

 

 

9,5

Valachovičová

 

 

9,5

 

 

 

9,5

9,5

Fodorová

12*

9,5

10,5

 

 

10,5

9,5

 

Meluš

 

 

 

11,5

11,5

 

 

9,5

Deti

5

5

5

5

5

5

7

7

Citrónová
rodina

1.

1.

2

3

4

5

6

7

8

Bučková

12

9,5

 

 

 

12

9,5

 

Ladická

 

 

 

12

12

 

 

9,5

Fodorová

 

RD

9,5

 

 

 

9,5

 

Gerbel

10,5

9,5

10,5

 

 

10,5

9,5

 

Geršiová

 

 

 

11,5

11,5

 

 

9,5

Deti

3

3

4

4

4

9

9

9

Narcisová

rodina

1.

1.

2

3

4

5

6

7

8

Siváková

RD

9,5

 

 

 

12

9,5

 

Fireková

 

 

 

12

12

 

 

9,5

Marek

12

9,5

 

 

 

9,5

9,5

Bezdeková

10,5

9,5

10,5

 

 

9,5

9,5

 

Kapustová

 

 

 

11,5

11,5

 

 

9,5

Deti

6

6

6

6

6

9

9

9

Snežienková

rodina

1.

1.

2

3

4

5

6

7

8

Čanigová

RD

 

9,5

 

 

12

9,5

 

Záhumenská

 

 

 

12

12

 

 

9,5

Čarnogurský

 

RD

RD

 

 

 

9,5

 

Olachová

RD

RD

10,5

 

 

10,5

9,5

 

Paučírová

 

 

 

11,5

10,5

 

 

9,5

Deti

0

0

3

3

4

5

7

7

*Poznámka: deti Hrdé sa vracajú z rodiny  o 19.00, Jeny bude dovtedy na Snezienkovej. Fodorova nastúpi do nočnej od 18.30 hod.