Kontakt

Ak sa s nami chcete spojiť využite, prosím , niektorý z nasledovných kontaktov:

Adresa
CENTRUM PRE DETI a RODINY TOPOĽČANY 
ul. Kalinčiakova 4295
955 01 Topoľčany
Slovensko

Zriaďovateľ :
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

Štatutárny zástupca:
Mgr. Viera Miklašová, riaditeľka

KONTAKT:

24 -hodinová  POHOTOVOSŤ: 0907 377 202
Riaditeľka: 0905 234 066 riaditel.topolcany@ded.gov.sk
Úsek starostlivosti o dieťa: 0905 560 934 socialne.topolcany@ded.gov.sk 

Samostatatné skupiny:
Muškátová rodina: 0905 779 573
Narcisová rodina: 0905 789 562
Snežienková rodina: 0905 789 796
Citronová rodina: 0905 798 197
Ekonomicko - prevádzkový úsek:
Hospodárka: 0905 761 097
hospodarka@cdrto.sk
Ekonómka: 0905 795 829 ekonomka@cdrto.sk