Centrum pre deti a rodiny Topoľčany

MIESTO, kde nájdu pomoc rodiny, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej a sociálnej situácii ohrozujúcej deti...

MIESTO, kde sa  postaráme o deti, ktorých rodičia svoju nepriaznivú situáciu nevedia, nechcú alebo nemôžu vyriešiť...

Ak nám chcete pomôcť, prijmeme potraviny, drogériu, oblečenie, hračky, školské potreby a pod.  alebo  finančné prostriedky  na účet Darov a grantov 

SK58 8180 0000 0070 0042 2301

Ďakujeme v mene detí a ich rodín !

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany
+421 0905 234 066
© 2023 cdrto.sk, Created by binary.sk